دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام جیلی بامبو

دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام جیلی بامبو

دانلود آهنگ جدید امید جهان به نام جیلی بامبو

امید جهان!

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

مو که تو رو دارم روی سر میذاروم

مو که دوست دارم بیا تو کنارم

جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

حالا بمبو

بمبو بمبو بمبو

جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

حالا بمبو

بمبو بمبو بمبو

امید جهان به نام جیلی بامبو

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

یه سمبو سمبو سیا

یه سمبو سمبو سیا

نگو سیاه بدش میاد

سمبو سمبو سیا

..

یه یاری داروم خوشگله

سمبو سمبو سیا

جای سیاه توی دله

سمبو سمبو سیا

دوری اون چه مشکله

سمبو سمبو سیا

یه سمبو سمبو سیا

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

جیلی جیلی جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

کی میای دیدار سمبو

سمبو سمبو سمبو

مو که تو رو دارم روی سر میذاروم

مو که دوست دارم بیا تو کنارم

جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

حالا بمبو

بمبو بمبو بمبو

جیلی بمبو

بمبو بمبو بمبو

حالا بمبو

بمبو بمبو بمبو

دانلود آهنگ جديد امید جهان به نام جیلی بامبو با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد امید جهان به نام جیلی بامبو با کيفيت عالی

Omid Jahan - Jili Bambo

بار
۲۴ آذر ۱۳۹۶
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن