آلبوم پیمان امین زاده به همراهی امیر موسوی به نام لحظه