منو

دانلود آهنگ جدید لنزاس به نام جوری که آخرین روزه

MP3s دانلود آهنگ جدید لنزاس به نام جوری که آخرین روزه
Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید لنزاس به نام جوری که آخرین روزه

نگاه میکنم به ده سالی قبل

میبینم گذرش مثه چند ثانیس

پنج سالی هم بره مثل چند کامی حبس دود

اگه اینه گذر عمر دنیارو میکنیم تو لحظه گم

تک تک تک تک زمان طلاست

قرار نداریم شدیم قطار سوار

بی قراری ماهیت دنیاست نگرد دنبال قرار براش

عادیه شدن رابطه ها فیک

اکت میکنه مثل باکره ها بچ

میده بهم مثه راهبه ها تز ولی

دادنش همه … فش

رفیقای فیک منتظر سقوط ملتحب و دروغ مقتدر گروه

اکسه بچ منتظر سکوت مطمئن نمیکنیم به صبح نرسه طلوع

هنو اوج نگرفتیم شدن تکستارو حفظ

بیا بیرون نشون میدن استایلو بهم

میارن جلو میگن بده امضا رو عشق

رو کمرش حک کرده لنزاسو ای

هر ثانیه رو حس میکنیم میون آب

میخندیم میرقصیم مثه دیوونه ها

میچرخیم با هم دور دنیا تا خود کره ی ماه جوری که آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه زندگی ما

چشامو میبندم رو به سیاهیا

تا تارگیا بی رنگ شن

ببینم پچشت پلکم سفید فقط

سفید فقط

هیچ تضمینی نیست فردا بیاد

نه نقش بازی نکن لبتو چندجا میخوام

یه جای خلوت رو تن دیوار

یه گوشه دم این بار

لبم بشه روی لبت سیگار

میکشی جوری که آخرین بوسه

جوری که آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه

جوریکه آخرین روزه زندگی ما

لنزاس به نام جوری که آخرین روزه

هر روزمون پنج شنبست

قراره شروع کنیم هر شنبش ولی

از امروز هم شنبست هم پنجشنبست

نفهمیدی چی شد بزن اول

ندارم به حرفم شک

خیلی وقتا رفتم کج راه

مانع ها رو کردم تهش صاف گفتن لش باز

زندگی مهمونیه

مثل همین مهمونی که الان توشیم

بعد اینجا میریم با هم هم آغوشیم

میشه تنها رنگت خاک لخت نه

ویکتوریا سیکرت برام پوشید

بانی شد واسم پلی بوی

بازیشم با من پلی شد

تو عمق شب میزنم پرسه باز

میخوام تنها نره راه بریزیم بهم همه جارو

جوری که آخرین روزه جنگه با تو

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

تا بوده همین بوده

زندگی میکنم

جوری که

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه

جوری که آخرین روزه زندگی ما

دانلود آهنگ جدید لنزاس به نام جوری که آخرین روزه با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید لنزاس به نام جوری که آخرین روزه با کيفيت عالی

Lenzas - Jurike Akharin Rooze

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads