منو

دانلود آهنگ جدید نوید راستی به نام دلهره

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید نوید راستی به نام دلهره

به قدری عاشقت هستم که اندازش مشخص نیست

واست هر کاری که کردم باید بیشتر کنم بس نیست , بس نیست

دچار دلهره میشم اگه پیشه تو نشینم اگه نباشی تو پیشم اگه چشماتو نبینم

دچار دلهره میشم کسی دور و برت باشه میترسم دلهره دارم کسی تو قلبه تو جاشه

به قدری عاشقت هستم که اندازش مشخص نیست

واست هر کاری که کردم باید بیشتر کنم بس نیست

باید آرومشه این قلبم باید تو قلبه تو جاشم باید تنها کسم باشی باید تنها کست باشم

نوید راستی به نام دلهره

پر از ترسم پر از وحشت دچار دلهره هستمو نمیخوامو نمیذارم که تو رو بدم از دستم

نباید هیچ کس دیگه تو فکرش فکر تو باشه نباید هیچ کسی جز من بخواد تو قلبه تو جاشه

به قدری عاشقت هستم که اندازش مشخص نیست

واست هر کاری که کردم باید بیشتر کنم بس نیست

باید آرومشه این قلبم باید تو قلبه تو جاشم باید تنها کسم باشی باید تنها کست باشم

به قدری عاشقت هستم که اندازش مشخص نیست

واست هر کاری که کردم باید بیشتر کنم بس نیست

باید آرومشه این قلبم باید تو قلبه تو جاشم باید تنها کسم باشی باید تنها کست باشم

دانلود آهنگ جديد نوید راستی به نام دلهره با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد نوید راستی به نام دلهره با کيفيت عالی

Navid Rasti - Delhoreh

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads