منو

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری به نام برگ ریزان

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری به نام برگ ریزان

شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده است

باد تاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده است

شاخ برگ آور شکست شاخ برگ آور شکست باد مرگ آور شده است

باد تاعون سیاه برگ ریزان را میان باغ آورده است

شهرام ناظری به نام برگ ریزان

برگهای مرگ آبهای خواب سنگهای سخت دیده خارایی

خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ , خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ

روی گلهای پتوها خاک میریزد مرگ پشته مرگ کوه پشت کوه چشمه سار ماه میخشکد

خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ روی گلهای پتوها خاک میریزد

مرگ پشته مرگ کوه پشته کوه چشمه سار ماه میخشکد

سرو سنگی را میان باد میخواند یاسهای کاغذی در باغ میریزد

خانه ها تاریک سایه ها بیدار روستاها خشکو بی حاصل

پشته کوه سنگیه سنگین پشته کوه سنگیه سنگین

ارغوان ماه بی برگ است شاخه ی مرگ است , شاخه ی مرگ است

شاخ برگ آور شکست است باد مرگ آور شده است

خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ , خاک پشته خاک سنگ پشته سنگ

روی گلهای پتوها خاک میریزد مرگ پشته مرگ کوه پشته کوه چشمه سار ماه میخشکد

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری به نام برگ ریزان با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید شهرام ناظری به نام برگ ریزان با کيفيت عالی

Shahram Nazeri - Bargrizan

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads