منو

دانلود آهنگ جديد پرواز همای به نام تنها مرا رها کن

MP3s دانلود آهنگ جديد پرواز همای به نام تنها مرا رها کن
Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جديد پرواز همای به نام تنها مرا رها کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییمو موجه سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن , کاین درد را دوا کن

رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شب گرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده ما صد جای آسیا کن

خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن

پرواز همای به نام تنها مرا رها کن

بر شاه خوبرویان واجب وفا نباشد ای زردروی عاشق تو صبر کن وفا کن

دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم کاین درد را دوا کن

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر اژدهاست بر ره عشقی است چون زمرد از برق این زمرد هی دفع اژدها کن

بس کن که بیخودم من ور تو هنرفزایی تاریخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کن

دانلود آهنگ جديد پرواز همای به نام تنها مرا رها کن با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد پرواز همای به نام تنها مرا رها کن با کيفيت عالی

Parvaz Homay - Tanha Mara Raha Kon

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads