منو

دانلود آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای؟ بگو

MP3s دانلود آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای؟ بگو
Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید پرواز همای بنام باز چه خورده ای؟ بگو

هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو

هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو

مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو

مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو

با که حریف بوده ای کامه که را ربوده ای

با که حریف بوده ای کامه که را ربوده ای

زلف که را گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو

زلف که را گشوده ای حلقه به حلقه مو به مو

پرواز همای به نام باز چه خورده ای؟ بگو

راست بگو به جان تو ای دل و جان مال تو

تا دل بی قراره من چند گرفته با تو خو

راست بگو نهان مکن خربزه در دهان مکن

باده کجاست تا که من نوش کنم سبو سبو

باده کجاست نوش کنم سبو سبو …

در طلبم خیال تو دوش میان انجمن

مینشناخت بنده را مینگری ز رو به رو

مینشناخت بنده بنده کج رونده را

گفت که راه خانه را هیچ ز من مجو مجو

مینشناخت بنده بنده کج رونده را

گفت که راه خانه را هیچ ز من مجو مجو

گفتمش ای تو جان جان باده ز من نکن نهان

تا که نماز عشق را در خم وی کنم وضو

گفت شراره ای از آن گر ببری سوی دهان

حلق و دهان بسوزدت باد زنی گلو گلو

حلق و دهان بسوزدت باد زنی گلو گلو

هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو

هی کج و راست میروی باز چه خورده‌ ای بگو

مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو

مست و خراب میروی خانه به خانه کو به کو

دانلود آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای؟ بگو با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید پرواز همای به نام باز چه خورده ای؟ بگو با کيفيت عالی

Parvaz Homay - Baz Che Khordeyi Begoo

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads