منو

دانلود آهنگ جدید بهروز سکتور و بهداد تومبا به نام بلرزونش

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید بهروز سکتور و بهداد تومبا به نام بلرزونش

سرطان قرینه گرفتوم از بس که سیریش شدی میگی عاشق سیبیل شدی

مو عاشقه رقصه جنوبوم تو عاشقه بیریک شدی روی موزیکه من فیریک شدی

بچرخونشو برقصونشو کمر و هاونو بلرزونشو , بچرخونشو برقصونشو کمر و هاونو بلرزونشو

اگه میخوای خوشم بیاد این کمرو بچرخونش اون وقت کلی برقصی امشب کمرو بلرزونش

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , با من کلی برقصی امشب کمرو بلرزونش

بابا نفسم میگیره یه بار دیگه

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , با من کلی برقصی امشب کمرو بلرزونش

بهروز سکتور و بهداد تومبا به نام بلرزونش

حالتون چطوریه خیلی خوبه خیلی خوبه احوالتون چطوریه خیلی خوبه خیلی خوبه

موزیکمون خوب میکوبه , خوب میکوبه خوب میکوبه بهروز سکتور خوب میخونه , خوب میخونه خوب میخونه

بچرخونشو برقصونشو کمر و هاونو بلرزونشو , بچرخونشو برقصونشو کمر و هاونو بلرزونشو

اگه میخوای خوشم بیاد این کمرو بچرخونش تو باید کلی برقصی امشب کمرو بلرزونش

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , با هم کلی برقصیم امشب کمرو بلرزونش

بابا نفسم میگیره یه بار دیگه

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو

بلرزونشو بلرزونشو بل بل بل بلرزونشو , با من کلی برقصی امشب کمرو بلرزونش

دانلود آهنگ جديد بهروز سکتور و بهداد تومبا به نام بلرزونش با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد بهروز سکتور و بهداد تومبا به نام بلرزونش با کيفيت عالی

Behrooz Sektor Ft Behdad Tumba - Belarzoonesh

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads