منو

دانلود آهنگ جدید پویان به نام لحن انار

MP3s دانلود آهنگ جدید پویان به نام لحن انار
Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید پویان به نام لحن انار

بخند که خنده ات چو طعم سیب سرخ

چنان به دل نشیند از خوشی مگو مپرس

به ناز و غمزه ات مکن اشارتی

که ز چشم چشم مست دهد مرا بشارتی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

رخ نشانم بده قد مُژه برهم زدنی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

دل ما چون ببری بر سر ما کن گذری

پویان به نام لحن انار

یار ابرو قجری شاه و صبح سحری

شور و شوق دگری همچو شهد و شکری

جان جانانم دل آرامم به دل آرزوی تورا دارم

لحن انارم بهارانم وگر ابرم تو ببارانم

جان جانانم دل آرامم به دل آرزوی تورا دارم

لحن انارم بهارانم وگر ابرم تو ببارانم

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

رخ نشانم بده قد مُژه برهم زدنی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

دل ما چون ببری بر سر ما کن گذری

بخند که خنده ات چو طعم سیب سرخ

چنان به دل نشیند از خوشی مگو مپرس

به ناز و غمزه ات مکن اشارتی

که ز چشم چشم مست دهم مرا بشارتی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

رخ نشانم بده قد مُژه برهم زدنی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

دل ما چون ببری بر سر ما کن گذری

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

رخ نشانم بده قد مُژه برهم زدنی

مهجبینا نظری ترنجبینا نظری

دل ما چون ببری بر سر ما کن گذری

دانلود آهنگ جدید پویان به نام لحن انار با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید پویان به نام لحن انار با کيفيت عالی

Pouyan - Lahne Anar

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads