منو

دانلود آهنگ جدید موئر به نام نسل بد

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید موئر به نام نسل بد

دیگه قرار چی بشه فقر جماعت دیده شه

بگی فرهنگ فرار تنها مسیرشه

تغییر و نمیپذیره اما اسیرشه

میگه دین و سنتم آره تنها دلیلشه

ولی اون بٌرد که انسانیتش سوا از دینشه

آزادس و همه جا با خدا اما رفیقشه

وجدانش بیداره هروز عذابم میکشه

نرمال یا بیمار از درون اعصاب حریفشه

چون نمیفهمه چرا این همه سر تو برفن کبکن

باهوشن و تو ترفند ، مغزن ولی تو فرهنگ ، ردَّن

وقتی تو بطنن ، لفظن وقتی دور از مرزن ، هرزن

دور از مقصد از دم

زدن تو خاکی حاشیه

کو پس اصل مطلب

واسه آینده راه چیه ؟

اون از نسل بخت ٧٠ که

موئر به نام نسل بد

تو لجن ماها غرقن از تو پکیده تو وهمن

ترمز بریده تو درن رانندش ما بودیم

میخوام باز کنم در فاضلابو در گاله هارو سر واژه هارو بِبُرم

که گذشت آب از سر ناجور این، وضعو نمیشه سرو سامون

بدی با جوون درب داغون ، معتادی که وابستس آسون نی

ترویج مواد کردی ، خلاف سنگین ، فضا منفی

ادا تنگی ، بنابراین به گ*ا رفت از نادونی

خودتو به فا*ک دادی به درک به قول یارو حاشیه خرک

مرد نمیشی تا باشی پسرک بامزس لانتوری

ریدی به الک فید بک و میده چرخ فلک

یعنی حالا کارما دادگاه خب لامصب خواب بودی

عوضی نفهمی ور رفتی انقد با خوار و مار فرهنگ که آخر سر داد زوری

هرکی فکر ساخت بود تنها موند

بد بویی داره میده فردامون

نسل بعد از ریشه کج داغون

میگی نه میرسی به حرفامون

هرکی فکر ساخت بود تنها موند

بد بویی داره میده فردامون

نسل بعد از ریشه کج داغون

میگی نه میرسی به حرفامون

جامعه رو ببین باز رد داده

الگوش شده تاریخ ۴٠٠ ساله چرا ؟

اگه به تقلید عادت داره

خوبیم داره و فقط آفت داده به ما

الگو میشه اونیکه پره روزیکه خودش باور داره به راه

پاشو پاشو جمع کن یا همین پخی که هستی بمون و آینده رو به گ*ا

چرا میخواد ته بمونه با خودمون کلمونه هر چی داریم کممونه

حریصیه دردمونه ، مریضیه شهرمونه ، پ بگو چه مرگمونه

وایسا همش مال فرهنگه آقا

دورت پر هله هوله بی مرام پهلوونه جلو بازو نره غول

دختر غرق پول رفیقم یه نردبونه تفریح میشه قهوه خونه

وایسا این جنگه سنته با ما حرف حق که خفه خون، فقر و فحشا حقمونه اختلاصم صد نمونه

خطر قرمز مرزمونه چمدونه دستمونه خداییشم بسه مونه

وایسا دیگه تو خفه شو دادا

آره خفه میشم کور خوندی نه نمیشم سوزوندیم

من زندانیه زیر زمینم با تلاش بی دریغم غیر مجاز بی دلیلم

حق خوردین همتون ممبعد میگم اینم د برید ملت ازتون دیدم اینم

دغدغم جامعه تو چشمات بی معنیم ؟

کاشکی آینده بچه هارو میفهمیدن

اصلا میگیری چی میگم ؟ میخندی نه ؟

هرکی فکر ساخت بود تنها موند

بد بویی داره میده فردامون

نسل بعد از ریشه کج داغون

میگی نه میرسی به حرفامون

هرکی فکر ساخت بود تنها موند

بد بویی داره میده فردامون

نسل بعد از ریشه کج داغون

میگی نه میرسی به حرفامون

دانلود آهنگ جديد موئر به نام نسل بد با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد موئر به نام نسل بد با کيفيت عالی

Moer - Nasle Bad

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads