دانلود آهنگ جدید مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ

دانلود آهنگ جدید مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ

دانلود آهنگ جدید مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ

گفته بودن این قهرمانیمون خاطرست

خاطره رو بردار عزیز

میگن این روزا که روزایِ پرسپولیس

پرچم و نگه دار عزیز

قرمزیم و عاشق ترین ، مردمای این سرزمین

آخ که دلمون پر زده ، به هوای این جام عزیز

به هوای این جام عزیز

رنگ تو توی ِ خونَمِ

گلهای ِ تو گلخونَمِ

وقتی که به شش تا رسید

موقع تماشا رسید

آره همه سربازتیم

عاشق و هوادارتیم

أرتشی به سُرخیِ تو

کو به دورِ دنیا عزیز

کو به دور ِ دنیا عزیز

پرسپولیس محبوب من

أرتش پُر أز خوب من

مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ

آخ که دیگه أز عاشقیت

شیرینمُ فرهاد عزیز

شیرینم ُ فرهاد عزیز

عاشقَمُ خستم به رات

تا أبد نشستم به پات

أز ستاره هامون میگم

لحظه لحظه أز جون برات

مَنُ با همین دلخوشی

رو لباسی أز عاشقی

تو کتابی أز خاطرات

تک ستاره بُگذار عزیز

تک ستاره بُگذار عزیز

قرمزیم و عاشق ترین

مردمای این سرزمین

آخ که دلمون پر زده

به هوای این جام عزیز

به هوای این جام عزیز

گفته بودن این قهرمانیمون خاطرست

خاطره رو بردار عزیز

میگن این روزا که روزای پرسپولیس

پرچمُ نگه دار عزیز

دانلود آهنگ جديد مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد مهرداد فریور راد به نام ارتش سرخ با کيفيت عالی

Mehrdad Farivarrad - Artesh Sorkh

بار
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن