دانلود آهنگ جدید وحید بهشتی به نام ایران

دانلود آهنگ جدید وحید بهشتی به نام ایران

دانلود آهنگ جدید وحید بهشتی به نام ایران

بایدهمیشه ازتوبخونم….تویی که وصلی به جونم

باافتخاراینومیگم….من یه ایرانیم….اسمت همیشه روی لبامه

مث خون توی رگامه….باافتخاراینومیگم….من یه ایرانیم

ایران توای همیشه دیدنی توپرازحس شگفتنی من همیشه عاشقت هستم

ایران توای همیشه پرغرورای پرازبهاروشعرشورمن همیشه عاشقت هستم

بهاروتابستون عالی….پاییزوزمستون دلچسب….توکشورمنی۴فصل توزیباست

تودل مردم یادخدا….همدل وعاشق ودست به دعا….گلزارشهیدان توزیباست

ایران توای همیشه دیدنی توپرازحس شگفتنی من همیشه عاشقت هستم

ایران توای همیشه پرغرورای پرازبهاروشعرشورمن همیشه عاشقت هستم

بایدهمیشه ازتوبخونم….تویی که وصلی به جونم

وحید بهشتی به نام ایران

باافتخاراینومیگم….من یه ایرانیم….اسمت همیشه روی لبامه

مث خون توی رگامه….باافتخاراینومیگم….من یه ایرانیم

ایران توای همیشه دیدنی توپرازحس شگفتنی من همیشه عاشقت هستم

ایران توای همیشه پرغرورای پرازبهاروشعرشورمن همیشه عاشقت هستم

بهاروتابستون عالی….پاییزوزمستون دلچسب….توکشورمنی۴فصل توزیباست

تودل مردم یادخدا….همدل وعاشق ودست به دعا….گلزارشهیدان توزیباست

ایران توای همیشه دیدنی توپرازحس شگفتنی من همیشه عاشقت هستم

ایران توای همیشه پرغرورای پرازبهاروشعرشورمن همیشه عاشقت هستم

دانلود آهنگ جديد وحید بهشتی به نام ایران  با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد وحید بهشتی به نام ایران  با کيفيت عالی

Vahid Beheshti - Iran

بار
۲ اسفند ۱۳۹۵
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن