منو

دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام تله پاتی

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید بنیامین بهادری به نام تله پاتی

تو فقط با قلب من در ارتباطی اونم چه ارتباطی

من با تو بدجوری دارم تله پاتی، تله پاتی، تله پاتی

من فقط با قلبِ تو، تو فقط با قلب من

من فقط با چشم تو، تو فقط با چشم من

من فقط با اسم تو، تو فقط با اسم من

من فقط با حسِ تو، تو فقط با حسِ من

من به تو منحصرم، تو رو منحصراً

میخوامت با دلم به تو متصلم

تو داری حق وتو میدم حق و به تو من به جز این که رو تو

من جز این که رو تو بمونه سرم چیزی نیست تو سرم

به تو منحصرم من دچار توام

من دچار ترس یه لحظه نبود توام با وجود توهم

حتی بی قرارتم تمام من در انحصارتم

بنیامین بهادری به نام تله پاتی

 تو فقط با قلب من در ارتباطی اونم چه ارتباطی

من با تو بدجوری دارم تله پاتی، تله پاتی، تله پاتی

من فقط با قلبِ تو، تو فقط با قلب من

من فقط با چشم تو، تو فقط با چشم من

من فقط با اسم تو، تو فقط با اسم من

من فقط با حسِ تو، تو فقط با حسِ من

من به تو منحصرم، تو رو منحصراً

میخوامت با دلم به تو متصلم

تو داری حق وتو میدم حقو به تو من به جز این که رو تو

من جز این که رو تو بمونه سرم چیزی نیست تو سرم

به تو منحصرم من دچار توام

من دچار ترس یه لحظه نبود توام با وجود تو هم

حتی بی قرارتم تمام من در انحصارتم

دانلود آهنگ جديد بنیامین بهادری به نام تله پاتی با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد بنیامین بهادری به نام تله پاتی با کيفيت عالی

Benyamin - Telepati

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads