منو

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی به نام علی

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت الهی به نام علی

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

به امید آنکه شاید برسد به خاک پایت

چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوا را

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی همه سایه ی هما را

دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین

روزبه نعمت الهی به نام علی

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

برو ای گدای مسکین در خانه ی علی زن

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

علی علی علی گویم

علی علی علی جویم

علی علی علی جانم

علی علی علی جان

دانلود آهنگ جديد روزبه نعمت الهی به نام علی با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد روزبه نعمت الهی به نام علی با کيفيت عالی

Roozbeh Nematollahi - Ali

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads