منو

دانلود آهنگ جدید شهریار به نام عاقبت

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید شهریار به نام عاقبت

در دلو جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت

آمدی آتش بر این عالم زنی وا نگشتی تا نکردی عاقبت

ای ز عشقت عالمی ویران شده قصد این ویرانه کردی عاقبت

شمعه عالم بود لطفه چاره گر شمع را پروانه کردی عاقبت

شهریار به نام عاقبت

در دلو جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت

در دلو جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت

یک سرم این سوست یک سرم سویه تو

تو سرم چون شانه کردی عاقبت

دانه ای بیچاره بودم زیر خاک دانه را دردانه کردی عاقبت

جان جان داران سرکش را به علم عاشقه جانانه کردی عاقبت

شمس تبریزی که مرد هر ذره را روشنو فرزانه کردی عاقبت

در دلو جان خانه کردی عاقبت هر دو را دیوانه کردی عاقبت

در دلو جان خانه کردی عاقبت

هر دو را دیوانه کردی عاقبت

دانلود آهنگ جديد شهریار به نام عاقبت با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد شهریار به نام عاقبت با کيفيت عالي

Shahryar - Aghebat

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads