منو

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما به نام خلیج فارس

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید مانی رهنما به نام خلیج فارس

پناهه بی پناهی ها قرار بیقراریها شکفته در شکوه تو نهاله پایداری ها

تو آغازی و پایانی تو پیدایی و پنهانی تو آرامش تو طوفانی تو در جسم وطن جانی

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

مانی رهنما به نام خلیج فارس

جهان در تو خلاصه میشود از بس که زیبایی غروبه سرخه دیروزی طلوعه سبز فردایی

سرشت من بهشته من تو ماوایه دلیرانی کنار دوست آرامی و با دشمن خروشانی

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارانش

اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

قسم بر خاک پاکانو به شیرانه کمان دارش اگر فرمانده باشی میشوم سرباز چون آرش

نسیمی میوزد از موجهایه شعله پوش تو دلیله اهتزاز پرچم ایران خروشه تو

صدفهایت پر از گوهر تو مروارید ایرانی خلیج فارس بودی و خلیج فارس میمانی

دانلود آهنگ جديد مانی رهنما به نام خلیج فارس با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد مانی رهنما به نام خلیج فارس با کيفيت عالي

Mani Rahnama - Khalije Fars

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads