منو

دانلود آهنگ جدید بابک امینی و حامد نیک پی به نام دام دگر

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید بابک امینی و حامد نیک پی به نام دام دگر

دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش

آنکه بجست از کفم آنکه بجست از کفم بار دگر بگیرمش بار دگر بگیرمش

آنکه به دل اسیرمش آنکه به دل اسیرمش در دلو جان پذیرمش

گر چه گذشت عمر من گر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش باز ز سر بگیرمش

راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی او

حلقه ی در بگیرمش حلقه ی در بگیرمش

راه برم به سوی او شب به چراغ روی او چون برسم به کوی او

حلقه ی در بگیرمش حلقه ی در بگیرمش

بابک امینی و حامد نیک پی به نام دام دگر

خواب شدست نرگسش زود در آیم از پسش

خواب شدست نرگسش زود در آیم از پسش

کرد سفر به خوابه خوش کرد سفر به خوابه خوش راه سفر بگیرمش

دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش

آنکه بجست از کفم آنکه بجست از کفم بار دگر بگیرمش بار دگر بگیرمش

دانلود آهنگ جدید بابک امینی و حامد نیک پی به نام دام دگر با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید بابک امینی و حامد نیک پی به نام دام دگر با کيفيت عالي

 Hamed Nikpay & Babak Amini - Daame Degar

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads