منو

دانلود آهنگ جدید پویان به نام ساقی

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید پویان به نام ساقی

ساغرم شکست ای ساقی رفته ام ز دست ای ساقی

در میان توفان در موجه غم نشسته من

در زورقه شکسته منم ای ناخدای عالم

تا نام من رقم زده‌ شد یک‌ باره مهر غم زده‌ شد بر سرنوشته عالم

ساغرم شکست ای ساقی رفته‌ ام ز دست ای ساقی

پویان به نام ساقی

حکایت از چه کنم شکایت از که کنم

که خود به دست خود آتش بر دله خون ­شده ی نگران زده ام

بر موجه غم نشسته منم در زورقه شکسته منم ای ناخدایه عالم

تا نام من رقم زده‌ شد یک‌ باره مهر غم زده‌ شد بر سرنوشته عالم

تو تشنه کامم کشتی در سراب ناکامی ها ای بلایه نافرجامیها

نبرده بر لب جامی میکشم به دوش از حسرت بار مستی و بدنامیها

بر موجه غم نشسته منم بر زورق شکسته منم ای ناخدایه عالم

تا نام من رقم زده‌شد یکباره مهر غم زده‌ شد بر سرنوشته عالم

ساغرم شکست ای ساقی رفته ام ز دست ای ساقی

دانلود آهنگ جدید پویان به نام ساقی با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جدید پویان به نام ساقی با کيفيت عالي

Pouyan - Saghi

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads