منو

دانلود آهنگ جدید تنبه ۱۰ به نام بعد پنجم

Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ جدید تنبه ۱۰ به نام بعد پنجم

سنگه سفیده تویه جیبم اینا لنگو سه پیچن

خونه ریختو پاچ سر صدا کنی پیرزنه زنگ میزنه پلیسه بیاد دمه در

الو میریم ولی ما که داریم اترول میریم

هر کی بیاد یورو میدیم بهش لول میگیم

فک کن اینجا همه دوره هم آره دا ترکیده رویه مبل لم داده

از صبح اینجا شده هنگ اور بعد میگه چرا تی بیتن بد قوله کم کاره

ان داره بیت رویه بیس میره انگار هیس تویه پیک میره

حرفایه جی بویه فیک میده چشم بسته غیب میگه

بعد پنجمو نمیتونه ببینه

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

فاز عالی جا همتون خالی ببین چقد باری ریخته تویه پارت

خونه منوتو نداره اینجا داربیه پره گله تو جیبو رو میزو رویه قالی

واسه همین فاز کرست میزنیم دا کرفست

شاخایه کجای دنیا از بکس من خاص ترست

هم سر حال سره حال کار بلد

دا طلبیم پس میکنیم داوطلب

پس دیگه معتله چی همه خفه شین

وی آر ام تک تکتونو زده دید .. به ما نده گیر

همچین کلماتو سنگینه بپیچه که با یه کم کره شی

اینجا همه گیجن که از رو جکی ریخته گچ رویه میز

کشک تویه جیب نیست کم بده بیتو

با هم دیگه میریم لش رویه بیت میخونیم

تنبه ۱۰ به نام بعد پنجم

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

با یه سلام شروع میکنمو شاستیا دارم روشن نمیشه باتری ندارم

دنباله آماره دورانه غیرت هی هنو همه خوب تاپ ماپ دارن

تویه خیابونا راه میرم کلمه ها خندانن کشون کشون میدون و

عریانو حیرانو بریانم ولی رویه نوار مغز شعر مغز میشه

مرز سخنو حرف کذبه محض میشه

بانیه جذبو علفه تو مخ باعثه نظم میشه

ویگ ویگ ویگ جکی جکی باز فازتو با یه .. سگی سگی

آره خزی جدی گوش کن خودتو نزن به خری سریع

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

ویگ ویگ ویگ جکی جکی ویگ ویگ ویگ جکی جکی جکی جک

دانلود آهنگ جديد تنبه ۱۰ به نام بعد پنجم با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد تنبه ۱۰ به نام بعد پنجم با کيفيت عالي

Tanbe10 Ft. EviN and Goriz - Bode5om

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads