دانلود آهنگ جدید حسام استپس به نام عذاب روحی

دانلود آهنگ جدید حسام استپس به نام عذاب روحی

دانلود آهنگ جدید حسام استپس به نام عذاب روحی

بیا ببین بی تو چطور شکستم

کاش میدونستی میاد چطور به دستو

به دست میاوردی دلو به جا شکستن

تو میخواستی بسپری دلو به دست من

من نمیخواستم بسپری دلو به دست من

ریسک نمیکنم بدم دلو به کس من

چون هر بار که دادم اونا دلو شکستن

خدا بیا منو بده نجات که خستم

از اوج اسمونا من به خاک نشستم

از اون روزی که موندمو به پات نشستم

روزی صد بار میاوردی فشار به مغزم

از اون زندگی لعنتی یه باره جستم

از دستت دیگه نمیاد فشار به نبضم

دیگه نمیخورم هیچ جا به جانت قصم و

اینها واسه فراموشیت نشانه هستن

بیا ببین بی تو چطور شکستم

کاش میدونستی میاد چطور به دستو

به دست میاوردی دلو به جا شکستن

تو میخواستی بسپری دلو به دست من

من نمیخواستم بسپری دلو به دست من

ریسک نمیکنم بدم دلو به کس من

چون هر بار که دادم اونا دلو شکستن

خدا بیا منو بده نجات که خستم

از اوج اسمونا من به خاک نشستم

از اون روزی که موندمو به پات نشستم

روزی صد بار میاوردی فشار به مغزم

از اون زندگی لعنتی یه باره جستم

از دستت دیگه نمیاد فشار به نبضم

دیگه نمیخورم هیچ جا به جانت قصم و

اینها واسه فراموشیت نشانه هستن

حسام استپس به نام عذاب روحی

نشستم

بیا ببین بی تو چطور شکستم

کاش میدونستی میاد چطور به دستو

به دست میاوردی دلو به جا شکستن

تو میخواستی بسپری دلو به دست من

من نمیخواستم بسپری دلو به دست من

ریسک نمیکنم بدم دلو به کس من

چون هر بار که دادم اونا دلو شکستن

خدا بیا منو بده نجات که خستم

از اوج اسمونا من به خاک نشستم

از اون روزی که موندمو به پات نشستم

روزی صد بار میاوردی فشار به مغزم

از اون زندگی لعنتی یه باره جستم

از دستت دیگه نمیاد فشار به نبضم

دیگه نمیخورم هیچ جا به جانت قصم و

اینها واسه فراموشیت نشانه هستن

پیشم تو هر حالو اوضاعی ای که هست بام بمونی

تو از این رسمها به دوری و دلو قرض داده بودی

به کسی که اشاره میکرد پیشش الساعه بودی

همیشه از انه اونی و پی امثاله اونی

قولتو پس داده بودی دل به من نسپارده بودی

هیچ وقت تو مشکلاتی که بام بود نساخته بودی

برام نه دیوار و نه تکیه گاه نه سایه بونی

تو اون نقص داره بودی که فقط و فقط فکر میکردی

این تویی که از همه ی نقصها به دوری

همش رو اعصابمونی و میدی عذابه روحی

رو مووده هر ساز که بودی ما بودیم رقاصه اون ریتم

انگاری همزاده اونی که هر جا همسایه بودی

به هرچی دردو غصه ی تو دلو غم سایه بودی

حالا که از ما به دوری بهتره از ما بدونی

دوری ازت تجربه شیرینیست که هست حاله خوبی

بی کار یه کنج نشستم

بیا ببین بی تو چطور شکستم

کاش میدونستی میاد چطور به دستو

به دست میاوردی دلو به جا شکستن

تو میخواستی بسپری دلو به دست من

من نمیخواستم بسپری دلو به دست من

ریسک نمیکنم بدم دلو به کس من

چون هر بار که دادم اونا دلو شکستن

خدا بیا منو بده نجات که خستم

از اوج اسمونا من به خاک نشستم

از اون روزی که موندمو به پات نشستم

روزی صد بار میاوردی فشار به مغزم

از اون زندگی لعنتی یه باره جستم

از دستت دیگه نمیاد فشار به نبضم

دیگه نمیخورم هیچ جا به جانت قصم و

اینها واسه فراموشیت نشانه هستن

 دانلود آهنگ جديد حسام استپس به نام عذاب روحی با کيفيت خوب

دانلود آهنگ جديد حسام استپس به نام عذاب روحی با کيفيت عالي

Hesam Steps - Azabe Roohi

نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن