منو

دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام به من چه هان

MP3s دانلود آهنگ جدید امیر تتلو به نام به من چه هان
Played of

ارسال دیدگاه

دانلود آهنگ امیر تتلو به نام به من چه هان

خسته از مردمِ شهر ، خسته از اون كه تو ميخوای بشی و من خودِشَم خسته از الكلِ شر ، پاک خونه از دَم پُرِ شمع فكرِ هدف كُلِّ شب ، اون كه ميگفت نرو كه رفت خودِشَم دوست دارَن دست خورده شَن ، بذار بره با اونا كه درخورِشَن بگو با اصلاً كلِّ شهر ، هه

به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين

خسته ام از اين الگوريتمِ زندگی ، خسته از دوسِت دارم اونم هرطوری كه بهم بگی آرومَم نميكنه ديگه هر گُلی كه بهم بدی

به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين

به من چه كی مُرد ، كی باخت كی بُرد كی گرفت سيمرغ اينطور بی ذوق ، كی اومد رو بيلبورد ميلبورد بيخود هركی اومد ، يه دلِ سير خورد …

امیر تتلو به نام به من چه هان

به من چه اون چشه ؟ خودش خواست كه تو چشه ، خودش خواسته سوژه شِه زيادی وِل بپری بدن حق داره كوفته شه ، اون خودش خواسته كوفتِش شه به من چه لعنتی حالِ من چطور خوب بشه ؟

به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين

همه جا پُشتِ هم بَدِ همو هِی ميگيم همه جا گشنه پس غمِ همو كِی ديديم همه جا ميدى فقط وعده بعد و هِی ميری ميزنی شوخی شوخی قلبِ منو جِر ميدی خنده خنده يهويی بندِ همو آب ميديم همه جا ديوارِ و پنجره رو خواب ديديم ميشينيم و وايسادَنِ يه پيرمرد رو ميبينيم دَمِ بدشانسی فقط فيلمِ همو ميگيريم خسته ام از خوابيدن ، از خواب ديدن ، از پاييدن ، نه آبجيتَم ، نه ماميتَم ، نه داييتَم ، نه عادیَم ، نه مادیَم نه هرجا زود ميرم و وا ميدم ، نه وا ميرم ، نه حتی رو ميدم به فاميلَم ، روانيَم

به من چه هان ؟! بگو خودم چه مرگمه ، بگو بلند يه مرتبه برو راحتَم بذار عوضی ، نميشه اوضاع ديگه بدتر از اين

دانلود آهنگ امیر تتلو به نام به من چه هان با کیفیت خوب

دانلود آهنگ امیر تتلو به نام به من چه هان با کیفیت عالی

Facebook Twitter Instagram Contact Us
ads