دانلود آهنگ جدید زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی

دانلود آهنگ جدید زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی

دانلود آهنگ زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی

یک کلاغی به سر دیفاله ایمامی
و کلاغ پر بزی ی دیفال سرجاش نی
هره لیلی هره لیلی , هره لیلی هُره لیلی
عبا عبایه کردی عبا عبایه کردی دلوم دلوم رو بردی
رفتی رفتی کرمونشاه رفتی رفتی کرمونشاه
عزیزوم منو نبردی … عزیزوم منو نبردی
رفتی کرمونشاهو منو نبردیو
رفتی کرمونشاهو منو نبردیو
هَری هَری دلوم کبابه هَری هَری دلوم کبابه
هری مردوم ..و هری مردوم صد تومان دادوم ماچت نکردوم
امشو چند شوه یادت نکردوم
خرتو پرتو هَری مردانه  خرتو پرتو هری مردانه
روز نیا که روز آفتابه شو بیا که شو مهتابه
عزیزوم چه وقته خوابه عزیزوم دلوم کبابه
عزیزوم چه وقت خوابه عزیزوم دلموم کبابه
بالا بالایه گونی بالا بالایه گونی
عزیزوم کفتر پرونی
شستت شستت بنازوم
شستت شستت بنازوم

زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی

عزیزوم خوب میپرونی
هری هری دلوم کبابه هری هری دلوم کبابه
هری مردوم … و هری مردوم صد تومان دادوم ماچت نکردوم
امشو چند شوه یادت نکردوم
هری هری دلوم کبابه هری هری چه وقته خوابه
کوچه کوچه فیض آباد
کوچه کوچه فیض آباد
عزیزوم تنگو تاریکه
یک یار یک یاری داروم , یک یار یک یاری داروم
عزیزوم کمر باریکه…
خرتو پرتو هری مردانه خرتو پرتو هری مردانه
روز نیا که روز آفتابه شو بیا که شو مهتابه
عزیزوم چه وقته خوابه عزیزوم دلوم کبابه
هری جونکم هری عمرکم هری روحو روانکم

دانلود آهنگ

دانلود آهن زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی با کیفیت خوب

دانلود آهن زنده یاد مرتضی احمدی به نام یک کلاغی با کیفیت عالی

بار
۱۱ آبان ۱۳۹۴
نظرات

تغییر رنگ پوسته
بستن